A munkáltatókra törvényi kötelezettség ró feladatokat a biztonságos munkahelyek megteremtése érdekében. Ennek egyik eleme, hogy az alkalmazottaknak foglalkozás-egészségügyi ellátást kell biztosítani. Ennek a kötelezettségnek a munkáltató vagy saját maga által mûködtetett üzemorvosi szolgálaton keresztül, vagy ilyen szolgáltatás nyújtására jogosult szolgáltatóval kötött szerzõdéskötés útján tud megfelelni.

Ám ez csupán a törvény legszûkebb értelmezése. Hiszen a munkáltatónak valós érdeke az egészséges dolgozó, mert az idõben felfedezett és kezelt betegségek csökkentik a táppénzes napok számát. Napjainkban a dolgozók munkahelyük megõrzése érdekében nehezen fordulnak orvoshoz még valós betegség esetén is. Így legalább évente egy alkalommal létrejön egy orvos–páciens találkozás, mely lehetõséget nyit az esetleg felmerülõ egészségügyi problémák felismerésére.

Rendel: Dr. Begya László üzemorvos, sebész, utazási orvos, háziorvos

Rendelés helye és ideje:

Bejelentkezés: +3630/9578-804, vagy rendelési idõben a +3696/ 540-011 telefonon.                                                                                    

A munkavállalókat előjegyzés alapján fogadjuk, rugalmasan  alkalmazkodva a munkabeosztásokhoz  a fenti időpontoktól eltérő időpontokban is.

Megfelelõ körülmények és létszám esetén vállaljuk kihelyezetten, a munkahelyen való szûrések lebonyolítását is.

Az újonnan munkába álló dolgozó addig nem állhat munkába, míg üzemorvosi alkalmassági vizsgálaton át nem esett. A régóta alkalmazottaknak pedig bizonyos rendszerességgel kell megjelenni szûrõvizsgálaton.

A szûrõvizsgálatokon való megjelenés a munkavállaló számára kötelezõ. Amennyiben nem jelenik meg, nem foglalkoztatható a dolgozó. A munkáltató kötelezettsége követni az alkalmassági vizsgálatok lejártát és a munkavállaló megjelenését biztosítani a vizsgálatokon.

Néhány fontosabb jogszabály, a teljesség igénye nélkül:

Törvények

Kormányrendeletek

Miniszteri rendeletek

Egészségügyi miniszteri rendeletek (NM, ESzCsM rendeletek is)

Szociális és Munkaügyi Minisztérium (MüM, SzCsM rendeletek is)

Egyéb minisztériumok

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet